Nowwhat

Цитирам писмо от сайта на "Линукс за Българи", което показва колко некомпетентни служители има на работа в МДААР, на които всеки месец плащаме заплати

//Уважаеми господин Бояджиев,

Решението за обявяване на обществена поръчка за доставчик на лицинзиран софтуер на "Майкрософт" бе продиктувано от много съображения, някои от които са:

- Българската администрация не може да си позволи да работи с нелицензиран софтуер, тъй като това е незаконно и непрофесионално

- Българската администрация по традиция използва компютърни системи, базирани на микропроцесори на Intel и с аналогична архитектура, което във времето е довело и до използването на операционните системи за настолни и преносими компютри и пакетите офис приложения на Майкрософт.

- Правени са опити за миграции към други платформи, именно с цел намаляване на разходите. Те обаче единствено са показали, че затова се изисква сериозен финансов ресурс, включително и за преобучение на служителите, както и достатъчно дълъг период от време (не по-малко от 3 до 5 години).

- Повечето администрации в Европа, а и по света, ползват софтуера на Microsoft или друг лицензиран софтуер (МАС и др.).

Изхождайки от тези съображения, експертите от МДААР считат, че за момента българската администрация няма алтернатива по отношение на операционната система и офис пакет, предлагани от Майкрософт.

С уважение,

Милена Виденова
Младши експерт, дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
Министерство на държавната администрация и административната реформа
тел. 02 940 11 98
факс 02 940 11 03
email: gb.tnemnrevog.raadm|avonediv.m#gb.tnemnrevog.raadm|avonediv.m //

'Българската администрация не може да си позволи да работи с нелицензиран софтуер, тъй като това е незаконно и непрофесионално'

Чудесно и така трябва. Държавата е институция и всичко трябва да е законно и професионално. Linux като операционна система и програмите с отворен код или свободия софтуер за лицензиран софтуер. Те са под разпостранението на лиценз наречен GPL или ОПЛ на български, който ви дава права и задължения като всеки друг лиценз. Справка тук.

- Българската администрация по традиция използва компютърни системи, базирани на микропроцесори на Intel и с аналогична архитектура, което във времето е довело и до използването на операционните системи за настолни и преносими компютри и пакетите офис приложения на Майкрософт.

На същите архитектури вървят повече от добре и други операционни системи, както и приложения.

- Правени са опити за миграции към други платформи, именно с цел намаляване на разходите. Те обаче единствено са показали, че затова се изисква сериозен финансов ресурс, включително и за преобучение на служителите, както и достатъчно дълъг период от време (не по-малко от 3 до 5 години).

Бихте ли показали данните. Спор няма, че преминаването ще е бавно, но ако се раздели на подходящи етапи задачата е изпълнима и по-евтина от сегашното решение в дългосрочен план.

- Повечето администрации в Европа, а и по света, ползват софтуера на Microsoft или друг лицензиран софтуер (МАС и др.).

А защо повечето от тях започват да се отказват?

Обратно на страницата на кампанията.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License